HOOLEKOGU

Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu 2022/2023 õppeaastal
Põlva Vallavalitsuse 18.10.2022 korraldus nr 2-3/471 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine"

Alo Aarla - Rasina rühma vanemate esindaja, hoolekogu esimees  alo.aarla@gmail.com         
Kadri Pärli - Tõrukeste rühma vanemate esindaja                        
Raili Helandi - Oravakeste rühma vanemate esindaja, protokollija                                        
Maiu Vares - Kauksi rühma vanemate esindaja                                  
Maive Zolgo - õpetajate esindaja                                                                        
Koit Nook - Põlva Vallavalitsuse esindaja