HOOLEKOGU

Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu 2021/2022 õppeaastal
Põlva Vallavalitsuse 07.12.2021 korraldus nr 2-3/590 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine"

Alo Aarla - hoolekogu esimees, Rasina rühma vanemate esindaja            
Kadri Pärli - hoolekogu aseesimees, Tõrukeste rühma vanemate esindaja                        
Raili Helandi - protokollija, Oravakeste rühma vanemate esindaja                                      
Mikk Kasemets - Kauksi rühma vanemate esindaja                                  
Mariana Saaremets - õpetajate esindaja                                                                        
Koit Nook - Põlva Vallavalitsuse esindaja