Põlva valla 2022. a. eelarves ei ole ette nähtud vahendeid lasteaialaste toidupäeva soodustuse rakendamiseks. Varasemalt oli see 0,45 eurot päeva kohta.

28.01.2022.a. kirjas „Vastuskiri Põlva valla lasteaedade hoolekogude pöördumisele“ teatasid Põlva Vallavolikogu esimees ja Põlva vallavanem, et on otsustatud sisemise kokkuhoiu arvelt jätkata lasteaedade toiduraha soodustusega vähemalt esimesel poolaastal.

Nüüd on see periood lõppemas ning tulenevalt Põlva Vallavolikogu poolt vastu võetud 2022. a. eelarvest lõpeb toidupäeva soodustuse rakendamine alates 01. juulist 2022.a.

Põlva vallal on olemas eraldi toidukulutoetus koolieelse lasteasutuse toidukulu päevamaksumuse täielikuks või osaliseks hüvitamiseks vähekindlustatud peredele. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.