Mooste Lasteaed Tammetõru võtab tööle

LOGOPEEDI (1,0 kohta)

Kandidaat omab erialast kõrgharidust (võib olla omandamisel).

Kandideerijatelt ootame head suhtlemis- ja koostööoskust, arvuti kasutamise oskust, eesti keele oskust kõrgtasemel ning valmisolekut liikuda meie lasteaia Mooste, Rasina ja Kauksi majade vahel.

Konkursil osalemiseks esitada CV, avaldus ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavad dokumendid.

Dokumendid palume saata digiallkirjastatult Mooste Lasteaed Tammetõru meiliaadressile tammetoru@polva.ee hiljemalt 28. oktoobriks 2022.

Lisainfo: tammetoru@polva.ee või tel 5566 4112 Kersti Liloson