Hoolekogu

Mooste Lasteaed Tammetõru hoolekogu 2020/2021 õppeaastal
Põlva Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldus nr 2-3/502 "Põlva valla üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine"

Alo Aarla - hoolekogu esimees, Rasina rühma vanemate esindaja                        
Pilleriin Petersell -  Tõrukeste rühma vanemate esindaja                         
Kadri Pärli - Oravakeste rühma vanemate esindaja                                      
Mikk Kasemets - Kauksi rühma vanemate esindaja                                  
Piia Peets - õpetajate esindaja                                                                        
Janika Usin - Põlva Vallavalitsuse esindaja