Kiikusin mõnusalt tammepuu süles,
kiigutas tuul mind alla ja üles.
Ümberringi sadu sõpru - kõik tammetõrud.
Iial pole meel mul mõru,
olen lõbus tammetõru.
                                       (Sirje Toompere)

Meie lasteaia neli rühma tegutsevad kolmes eraldiasuvas majas. Lasteaia keskuseks on Mooste maja, kus toimetab kaks rühma:
Oravakeste liitrühm 1,54-aastastele lastele
Tõrukeste rühm 57-aastastele lastele ja lastele, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
Rasina ja Kauksi külakeskuse hoonetes tegutsevad Siilikeste ja Jänkukeste  liitrühmad.

Lasteaed on avatud tööpäevadel:
Mooste maja 7.00 - 18.00
Rasina ja Kauksi majad 7.30 - 17.30
Soovitav on tulla lapsele lasteaeda järele vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist.