Töötajad

Kersti Liloson - direktor

Asta Madissoo - logopeed
Külliki Poroson - muusikaõpetaja Moostes
Heli Kiho - muusikaõpetaja Rasinal

Rühmaõpetajad:
Mariana Saaremets
Maive Zolgo

Piia Peets
Sirje Avikson
Maike Paabut
Laura Bendt (lapsehoolduspuhkusel)


Assistendid:
Triin Sokk
Ene Petersell
Maarika Pindi

Õpetaja abid:
Helina Tuvik
Janika Lõp
Jane Kuus
Lili Lokk
Maia Luhamaa (lapsehoolduspuhkusel)

Margit Juks - majandusjuhataja
Tiina Hääl - kokk
Viive Toomessalu - koristaja